Mer om følelser og hva gjøre med dem

Eller hva de gjør med deg…

Det er det du tenker om følelsene som gjør vondt.

Følelser er hverken riktige eller gale. Der er noen følelser som kan føles ubehagelige, men det gjør dem ikke feilaktige i seg selv. Følelser begynner først å bli “et problem” når du ikke vil romme dem, og når du begynner å tenke tanker omkring dem.
Følelser kan ikke “håndteres” eller regnes ut. Følelser skal faktisk bare ha lov til å være der uten at du dømmer dem og gjør dem vanskelige, feilaktige eller farlige. Det er tankene du tenker om følelsene som forlenger dem, eller gjør at det dukker nye ubehagelige følelser opp.

Husk at tanker påvirker følelser. Og at følelser kan endres. Det handler om hvordan du snakker til deg selv og hvilke tanker du lar få plass.Andre kan ikke se tankene dine. Men klarer du å sette ord på dem og forklare hva du tenker og føler, er det til stor hjelp både for deg selv og de rundt deg.

Psykologisk førstehjelp fokuserer også på det å forstå og regulere egne følelser. Det å dra på jakt etter «røde tanker», etter en hendelse, for å forstå hva som skjedde kan være gull verdt. Vi trenger å lære om å forholde oss til følelseslivet vårt allerede som barn. Det danner grunnlaget for hvordan en også som voksen forholder seg til følelser. Og hvordan du tenker, er avgjørende for hvordan du føler, handler og utvikler deg.

Du må ikke gjemme dine følelser vekk
Å lære å håndtere sine følelser betyr at en aksepterer dem, at de skal utleves når de oppstår. Dine følelser kommer til uttrykk når du blir sint, glad, sørgmodig eller redd.

Kom i kontakt med dine følelser og lytt til beskjeden som ligger under følelsen

Noen følelser skal bare få lov til å passere og de vil komme og gå igjen når du rommer dem og tillater dem å være der. Andre følelser kommer med en beskjed til deg, og her er det viktig at du lytter og handler på det! For å kunne komme i kontakt med dine følelser er det viktig, at du er nysgjerrig og undersøkende fremfor dømmende og skeptisk. Nysgjerrigheten vil åpne opp for noen svar du ikke ante var der. Hvis det er en følelse med en beskjed til deg, og du ikke handler på den, så vil den samme følelse oppstå på ny igjen og igjen, selv om du ellers synes at du rommer den og tillater den å være der.
Hvis du for eksempel stadig opplever at andre mennesker overskrider dine grenser, og du føler at din selvverd lider under det, så er det virkelig viktig å ta på alvor! Fordi i dette eksempel kommer følelsen av dårlig selvfølelse med en beskjed til deg. Det er noe du bør handle på. Der er noe du skal endre på. Der er noe som ikke er som det skal være i ditt liv, og følelsen av dårlig selvtillit vil ikke forsvinne før du får handlet på det!

Hvilke følelser har vi?

Disse grunnfølelsene er sett på som de mest vanlige: Frykt, sinne, interesse eller engasjement, glede, avsky, skam, skyld og tristhet. Disse kan vi sette sammen til andre tilstander. For eksempel kan frykt, sinne og tristhet sammen skape følelsen av sjalusi. Det finnes veldig mange slike sammensatte følelsestilstander, som for eksempel hat, håpløshet, nostalgi, ærefrykt og bitterhet, men disse består til syvende og sist av de grunnleggende følelsene. Det er ikke nødvendigvis så viktig at du vet akkurat hva følelsene heter. Det viktigste er å klare å beskrive opplevelsen din på en måte som andre kan kjenne seg igjen i, samt å få tak i hva du trenger når du har det sånn. Kanskje aller mest å snakke om dem, hvordan du har det.

(Alt ovenfor er tatt fra mine notater fra mitt opphold på Trasoppklinikken)

Tilstedeværelse i følelsene

Det hender det sies mye nyttig og fint på morgenandakten på radioen. Jeg synes faktisk den er verdt å lytte til, få med meg noen tankevekkere inn i dagen. Dagen andaktsholder fortalte om det å rydde plass, og det å bli bedre til å være. At vi trenger å ta bort det overflødige i livet slik at følelsene faktisk får litt mer plass. Da kan det være slik at en ikke blir helt perpleks hver gang for eksempel tristheten melder seg. Hun snakket om mindfulness, noe som er et nyttig verktøy for å komme i kontakt med følelser, og så nevnte hun askese, som er et treningsprogram for sjelen, det mindfulness er bygget på.

Nå er det fastetid, noe ikke jeg akkurat pleier å bry meg om. Men faste fikk en helt annen betydning etter å ha hørt denne kåsøren fortelle; om hvilken fin mulighet det er til å begynne å rydde plass i all tankevirksomheten og alle de emosjonelle og mentale kromspring som kan forkomme inni oss. Vi stresser rundt og er opptatt av at alle skal hylle og rose oss for hvor flinke og lydige vi er. Vi tar oss ikke tid til å kjenne etter hvordan vi egentlig har det, men er for opptatt av hva andre mener om oss. Faste betyr å holde fast ved noe, men samtidig rydde vekk alt mas slik at tankene kan tenke klarere. Faste betyr også at vi skal dele med hverandre, ikke med motvilje, men av barmhjertighet. Kanskje vi kan begynne med å dele om oss av hvordan vi har det, hvordan det står til med vårt følelsesliv. Det er jo gjennom følelsene våre at vi egentlig lever.

Viste du at en følelse kun kan vare i 90 sekunder?

Interessant, ikke sant! Så hva føler du egentlig nå?

Skyer setter mine følelser i sving, og dermed også tankegangen…
Jeg kan kjenne meg både glad og lei meg ved å se på skyer. Disse gjør meg mest glad!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s