Hver dag er en hverdag!

Eller er hver dag en helgedag?

Livet er mye hverdag. Det jeg gjør hver dag bestemmer hva slags liv jeg får, min fremtid, hvordan jeg ser på meg selv, mine medmennesker, mine muligheter og ambisjoner.
Det er så lett å la tankene vandre til det jeg skulle ønske var, ting jeg vil endre, ha ugjort eller slik jeg vil morgendagen skal bli. Men det burde bli mer av det jeg velger å gi oppmerksomhet og energi på, det jeg ønsker å forsterke, gjøre mer av og få av. Hva er det jeg egentlig setter mest pris på i livet? Hvor vil jeg hen? Hvem vil jeg møte og hva vil jeg gi til disse menneskene? Hva gir de til meg ikke minst?
Og da må jeg spørre: Hva setter du mest pris på i livet ditt akkurat nå, og hvorfor?

De fleste av oss stapper altfor mye inn i dagen vår. Jeg for eksempel, er kanskje litt for ambisiøse i forhold til hva tiden strekker til, og ønsker nok litt for mye ut av døgnet. Det eneste jeg får da er en stresset og hektisk hverdag.
Så i dag, skal jeg prøve å gjøre en ting av gangen. Det høres kanskje enkelt ut, men mine vaner er ofte at jeg multitasker, kanskje uten engang å være klar over det, at jeg gjør til tider mer enn tre ting om gangen. Effektiv vil mange si, men jeg trenger å stresse ned. Noen ganger er det vanskeligere enn man skulle tro. Jeg er på en måte slik av natur. Jo mer å gjøre, jo mer får jeg gjort. Det er bare det, er det nødvendig? Trenger jeg å foreta meg alt dette, og på en gang? Jeg har behov for å roe ned tempoet, sakne på farten selv om jeg prøver å leve bare for i dag.
Altså, kun en ting av gangen i dag, og jeg skal gjøre meg ferdig med det ene før jeg går over til noe annet. Jeg har da så god tid, masse av tid. Jeg kan for eksempel begynne med å planlegge dagen min bedre, gjerne med en liste, og jeg trenger ikke bli ferdig med listen i dag. Nei, jeg kan overføre noe til i morgen, eller dagen etter. Det som er viktigst å huske på er at jeg ikke glemmer meg selv i denne planleggingen. Jeg må huske på at jeg er den viktigste i min hverdag. For overser jeg meg selv, hva jeg setter pris på, så klarer jeg ikke å foreta meg noen verdens ting av det på huskelisten min. Jeg blir ingen støtte og omsorgsperson for noen andre om jeg glemmer meg selv.

Så jeg skal forsterke mitt egenverd først, se på meg selv og si at jeg er god nok, jeg duger og får til det jeg vil. Dernest skal jeg sette meg et mål for dagen, bare for i dag, og det kan godt være bare å lese i en bok i første om gang. Men jeg har et mål, et hovedmål i livet, å oppnå noe mer enn bare det å være meg for meg. Jeg vil jo hjelpe noen, så jeg trenger å se over ledige stillinger, og om mulig skrive en søknad. Det får bli min store oppgave for dagen. I tillegg kommer jo de rutinemessige oppgavene, som matlaging eller kanskje å sette på en vaskemaskin. Nei, ingen klesvask i dag, så den tiden kan jeg bruke på å se mennesker rundt meg bedre. Noen trenger sikkert en hjelpende hånd. Jeg gir til dem og jeg får så mye tilbake av verdifulle «gaver», faktisk mer enn jeg gir.

Jeg tenker det får være nok for i dag jeg.

Nå ser jeg, når jeg leser over det jeg har skrevet, at det jeg setter mest pris på, hva som er det jeg har for ønsker i livet mitt eller bare i hverdagen, nettopp i dag, det er å glede en annen, se at andre kan vokse seg sterkere, se andres smil og glede. Ja, det er akkurat hva min dag skal inneholde. Nå er det slik at jeg så langt som mulig vier andre personer rundt meg både omtanke og bistand når det trengs. Jeg gir av min styrke til noen og dermed kan jeg styrke meg selv enda mer ved å styrke denne andre personen.

Akkurat dette er vel ikke; å gjøre for mye på en gang? Nei, jeg tenker at dette er passe nok for i dag, og jeg tror faktisk ikke jeg blir utslitt av det heller, men mest opplagt og glad. Mer levende liksom!

Så igjen, jeg gjentar: Hva vil du med din dag, og hva setter du mest pris på?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s