BEVISSTHET – AKSEPT – HANDLING

En handling setter i gang følelsene, så tankene. Det er handlingen som NÅ kommer, den andre, du kan gjøre noe med. Vær bevisst handlingen, enten den er din eller andres – det er de som påvirker deg i enten positiv eller negativ retning ut ifra om du velger å bearbeide følelsene dine – hvilke tanker du gjør deg…

Det at jeg nå skriver er en handling, som kan påvirke deg og dine følelser når du leser det. Skaper det gode eller dårlige følelser? Hva gjør den med deg utenom å sette i gang tanker? Hvilke tanker? BEVISSTHET! Uten at du egentlig vet det, begynner du nå å tenke før du handler.  

La det du føler, og dine påfølgende tankene gå gjennom kverna noen ganger, vurder utfallet – hva skjer dersom…? AKSEPTER dine følelser! Tenker du: f… også,  er det ikke farlig, mer reelt kanskje… , men faren kommer om du drikker på denne følelsen og påfølgende tanke.

Altså: HANDLINGEN som kommer nå, er det du som styrer. Lar du følelsene ta overhånd – redselen for… og så kommer alle katastrofetankene… mer redsel. Klarer du da å tenke: Hva hjelper? Og i tillegg å spørre deg: Hjalp det å drikke sist jeg følte meg redd? Nå ser du muligens nye reaksjonsmønster siden du har blitt mer bevisst og tør å akseptere redselen – den som fortalte deg at du behøvde å forta deg noe, men hva…

Handlingen din er veldig avgjørende. Drikker du, kan den bli fatal og skape store konsekvenser, men lar du være kommer mestringsfølelsen, godfølelsen som gir gode tanker og mer positiv handling. Gjentagelse og gjentagelse!

Hjernen liker repetisjoner – det er det den husker best. Så er det flest positive handlinger som gjentas, vil selvfølgelig hjernen huske disse og gi deg tilbakemelding på det. Altså den husker at når du ikke drakk gikk alt bedre. I motsatt fall, om det blir alt for mange negative handlinger og konsekvenser, så vil den «skrike» på alkohol fordi det var den løsningen du alltid valgte. Hva velger du nå?

Jeg sender mine tanker til dere alle og håper dere selv klarer å se litt klarere ved å gå i dere selv, uten å sammenligne dere med alle andre, men vise styrke ved å anerkjenne dere selv på lik linje med de dere møter. BEVISSTHET – AKSEPT – HANDLING

Kunnskap er avgjørende: Det du vet har du godt av!

Repetisjon – repetisjon – repetisjon: https://terapivakten.no/2018/06/09/dopamin-og-hjernens-belonningsenter/

Forenklet blir det slik: Hjernen kan manipuleres. Negative handlinger kan snus ved å tenke positivt – hele handlingsforløpet blir positivt av mestringsfølelsen… Så hvorfor ikke omfavne smerten? Da gir den oss muligheter til utvikling i positiv retning… (minus +minus = pluss). Jo da, matematikk funker her også, selv for meg med så der matematiske kunnskaper…

Hjernen kan manipuleres: Negative handlinger kan snus ved å tenke positivt – hele handlingsforløpet blir positivt av mestringsfølelsen…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s