Sitter nå bare her og tenker…

I dag hadde jeg ikke noen planer om annet enn å ta det med ro, bare sitte å tenke, men det er nå i og for seg ikke bare…

Tankene skal man virkelig ta på alvor, og jeg mener at de ikke skal sensureres, men derimot det vi velger å gjøre ut ifra hva vi tenker. Det er bortkastet energi å bruke selvkontrollen på følelser og tanker. I stedet skulle vi fokusere på hvordan vi handler. Det er også våre handlinger som setter i gang tankene og dernest følelsene. Selv det å bare sitte er en handling, lite energikrevende og da har tankene ofte fri bane, så ønsk de velkommen.

Selv de negative tankene har vi behov for å se nærmere på. Jeg vil påstå at mange blir forledet til å tro at de får det bedre ved å skyve fra seg, i verste fall undertrykke de negative følelsene og tankene. Snarere tvert om. Jeg har lest diverse studier om dette, blant annet i Psykologisk.no, men selv jeg har fått forståelsen, mest av egne erfaringer, at stressnivået øker når jeg «snur ryggen til» de vanskelige tankene og dermed prøver å begrense tankevandringen. Da blir det etter hvert fullstendig krig innvendig.

Det har vært en avslappende dag hvor jeg store deler av den har bare sittet og latt tankene vandre. Sett på mennesker gå forbi, laget meg historier, fundert, reflektert, drømt og fantasert. Ingenting av dette føler jeg for å sensurere. Om jeg skulle prøve å styre tankene mine er det fort gjort at jeg skaper mer kaos enn når jeg lar de løpe fritt. Det er vel mer det jeg sier inn imellom som burde styres mer, kanskje sensureres, for jeg vet at noen ganger kan jeg plumpe ut med ord som både er malplassert og sårende.

Det er ikke nødvendigvis noe galt med det jeg føler, men altså mer det jeg uttrykker, hvordan jeg ordsetter følelsene og tankene mine. Man sier ofte at noen snakker før de har tenkt seg om. Jeg tror nok at det har blitt tenkt ganske mye i forkant jeg, men så var det dette med å gjennomgå tankene før de kommer ut av munnen. Det er vel det mange, for å ikke glemme meg selv skulle øve på å bli bedre til – sensurere det vi sier…

Ifølge hjerneforskere, og jeg har selv lest det i boken Hjernen er stjernen, har tankevandring er veldig viktig funksjon. Når tankene får fritt spillerom, skjer det en bearbeidelse av alle inntrykk vi utsettes for. Situasjoner og hendelser vi har støtt på, gode som vonde, blir behandlet og gjennomtenkt. Bekymringer sorteres, planer legges og problemer løses.

Så da har jeg tenkt å sette meg ned, eller hvorfor ikke legge meg ned å bare tenke videre en god stund til…

Tenk å bare ligge på ryggen å la tankene vandre…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s