KJÆRLIGHET + FORNUFT = VEKST

En fin formel, og enkel matematikk, selv for meg, som aldri har vært noe mattegeni.

Daglig prøver jeg å følge denne – gi av min kjærlighet og følge hjertet, ha med hodet og ta fornuftige valg og dele erfaringer. Det medfører at jeg vokser som menneske og at andre også kan dra nytte av meg som medmenneske, mine delte erfaringer og handlinger.

Ofte har jeg forsøkt å unngå å gjenta mange av mine feil ved å sette opp strenge regler for meg selv, om hvordan jeg bør handle i gitte situasjoner eller uventede situasjoner. Likevel, selv om jeg kan lære av mine erfaringer, kan jeg jo ikke planlegge for hver situasjon som kan dukke opp i fremtiden, og om jeg forsøker å gjøre nettopp det, vil det muligens begrense mine valgmuligheter. Jeg påminner meg selv: HA ET ÅPENT SINN!

Tidligere i min tilfriskning hadde jeg planer om både det ene og andre, og det var faktisk nødvendig, spesielt med tanke på retrettmuligheter om jeg var i selskap eller deltok andre steder hvor jeg kunne føle noe trigget meg og ble urolig. A, B og C planer, for om A ikke kunne gjennomføres hadde jeg alternativer. Stort sett følte jeg mest at å delta på festligheter, hytteturer og lignende, der jeg visste alkohol ville være med, begrenset meg, så jeg lot oftest være å dra. Når det er sagt, var det sjelden jeg kjente russug i akkurat den gitte situasjonen, men dette kom oftest 3-4 dager etter på, såkalt pseudoabstinenser, også kalt postakutt abstinens syndrom. Da kommer den virkelige uroen og i verste fall frykten for hva jeg kan løse denne uroen med. Altså, om jeg ikke hadde forstått sammenhengen kunne løsningen blitt alkohol.

Jeg er glad for å ha fått denne forståelsen, både gjennom å se og lytte til andre og mine egne erfaringer; ved at jeg har tatt tilbakefall, som ble fatale, men som jeg i senere tid ser på som en positiv erfaring med avhold og livslang gjenreisning. Det forsterker troen på alkoholismens progressive natur, og bekrefter behovet for avhold over tid. Et tilbakefall bekrefter også sannheten i det vi stadig hører: TA IKKE DEN FØRSTE DRINKEN!

Ettersom jeg stadig er i endring, setter jeg pris på å ha hatt disse erfaringene. Hele tiden behøver jeg å gjøre meg av med mine gamle ideer som ikke fungerer for meg. Om jeg ikke blir alt for fiksert på en måte å håndtere livet på, kan jeg anpasse meg til forandringer med mye mindre stress og spenninger. Når jeg klarer å ha sinnet åpent, vil jeg møte på personer som også er mer fleksible i sitt tankesett, og vi kan hjelpe hverandre å bli enda mer klarsynte. Som en klok person sa: Vi ser ikke verden som den er. Vi ser den som vi er!

Enkle sannheter kan fort bli for kompliserte om jeg blir egostyrt, slik jeg var da jeg drakk. Så jeg lar den første drinken stå … Ettersom jeg vokser i min tilfriskning, fortsetter jeg å lære meg gjennom å erstatte de gamle ideene med nye. Noen ganger tar jeg tilbake noen som jeg tidligere hadde forkastet eller sett på som unyttige i den situasjonen. I dag ønsker jeg all slags informasjonsmateriale velkommen, og ser på det som mitt bygningsmateriell i arbeidet for å bli mer og mer meg selv.

Jeg vet at jeg oppnår en uvurderlig styrke når jeg møter forandringer og beter meg som en mer fri sjel i ødets nærvær.

                                                                         —…—…—

Se på skyene, se på «sommerfuglen», den jeg vil være … Å fly som sommerfuglen – fly av sted, i det uendelige …

Jeg er som skyene – i stadig endring …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s