Å ARBEIDE MED MEG SELV, ET LIVSLANGT ARBEID…… Men det gir resultater

Vi gjør alle feil. I et sinn fylt av skam finnes det ikke rom for det faktum at vi i de fleste tilfeller gjorde så godt vi kunne ut i fra den situasjonen vi var i og betingelser vi hadde. Heller ikke for å akseptere at vi som mennesker alltid kommer til å gjøre feil.

Jeg har kjent på skam ved å tro at mitt tankesett er forvrengt. Gjennom min edruskap har jeg lært meg å kontrollere hvordan virkeligheten egentlig er. Selv om det krever mye mot, avbryter jeg de selvdestruktive tankene når jeg snakker med noen som forstår, hovedsakelig en likepersoner, og dermed skapes det plass for en mer kjærlighetsfull og konstruktiv måte å se på meg selv. Med hjelp av andre har jeg oppdaget at selv de mest pinfulle og skamfulle øyeblikkene har velsignet mitt liv fordi jeg har klart å snu dem til noe positivt. Jeg vil derfor påstå at jeg har fått bedre selvinnsikt, og uansett hvilke skader jeg har forårsaket, ser jeg meg selv vokse gjennom nettopp disse feiltrinnene.

Mange av mine handlinger er fortsatt påvirket av det livet jeg levde underlagt alkoholen. Umodne handlinger vil noen si, men hva er modent? Selvfølgelig er svaret forskjellig for hver og en av oss, og å utforske spørsmålet kan hjelpe oss til å forstå oss selv, og identifisere våre mål. Jeg vil og skal fortsette arbeidet med meg selv, mitt tankesett, mine holdninger og handlinger. Gjennom erfaring i dette selutviklende arbeidet har jeg funnet mitt syn på modenhet:

 • å kjenne meg selv bedre
 • å be om hjelp når jeg behøver, og klare meg selv når jeg kan
 • å erkjenne når jeg har feil og be om unnskyldning, godtgjørelse
 • å ta imot kjærlighet fra andre, selv om jeg har hatt vanskelig for å elske meg selv (ikke nå lenger)
 • å innse at jeg alltid kan velge, og ta ansvar for de valg jeg gjør
 • å se at livet er en velsignelse
 • å ha en mening uten å kreve at andre skal dele den
 • å tilgi meg selv, og andre så langt det lar seg gjøre
 • å erkjenne mine tilkortkommenheter og mine sterke sider
 • å ha mot til å leve en dag av gangen
 • å innse at mine behov er mitt ansvar
 • å bry meg om mennesker uten å behøve ta hånd om dem og deres konsekvenser og
 • å akseptere at jeg aldri blir ferdig med dette. JEG ER ALLTID ET PÅGÅENDE ARBEID!
  *
  Og da er historien min ute i butikken… Helgens lektyre? Jeg sier vertfall god helg ❣️

.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s